Artykuły

Emerytury stażowe 2023

Emerytury stażowe
Written by admin

Zgodnie z założeniami, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie w określonym wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. co z uchwaleniem emerytur stażowych? Obecnie istnieją dwa projekty. Jakie są szanse, że wejdą one w życie? Ostatnie doniesienia pozwalają sądzić, że uchwalenie któregoś z tych projektów staje się coraz bardziej realne.

Emerytury dla seniorów – dwa projekty w Sejmie

W Sejmie znajdują się obecnie dwa projekty ustaw dotyczące emerytur stażowych. W grudniu 2021 r. swój projekt złożyła partia NSZZ Solidarność, dla której jest to jeden z kluczowych postulatów. W podobnym czasie, 14 grudnia 2021 r., do Sejmu wpłynął również prezydencki projekt ustawy uwzględniający inne progi zamiast wieku emerytalnego. Na czym dokładnie polegają oba postulaty?

Emerytura 2023 – założenia projektu Solidarności

Podstawą tego projektu jest postulat wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu określonej liczby lat. Projekt NSZZ Solidarność zakłada, że byłoby to 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Jednocześnie wymogiem byłoby również zgromadzenie odpowiedniego kapitału emerytalnego. Musiałby on wystarczyć na pokrycie wartości minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku, co przykładowo od 1 marca 2023 r. oznacza kwotę 1588,44 zł brutto. W praktyce więc taki wariant sprawiłby, że wiele uprawnionych osób przeszłoby na emeryturę jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia. Przykładem może być kobieta rozpoczynająca pracę po osiągnięciu pełnoletności. Dla niej momentem przejścia na emeryturę byłoby osiągnięcie wieku 53 lat. Jednocześnie warto zauważyć, że wybór takiej emerytury nie byłby obowiązkowy. Tym samym każdy, kto chciałby pracować dłużej i powiększyć swój kapitał emerytalny, mógłby to zrobić.

Emerytura 2023 – jakie warunki zakłada prezydencki projekt?

Podobny wariant proponuje prezydent, jednak tutaj widoczne są drobne zmiany. Przede wszystkim miałyby zostać podniesione progi uprawniające do emerytury z tytułu stażu pracy. Dla kobiet byłoby to przepracowanie 39 lat, a dla mężczyzn 44 lat. W praktyce jest to o 4 lata dłużej niż w propozycji Solidarności. Jednocześnie projekt ten obejmuje nie tylko samych ubezpieczonych w systemie powszechnym, ale także rolników.

Kolejne kroki w sprawie wprowadzenia emerytur senioralnych

Obecnie oba projekty nie zostały ponownie zaproponowane i nie ma oficjalnej decyzji w ich sprawie. Wiele wskazuje jednak na to, że już w tym roku podjęte zostaną konkretne kroki zmierzające do faktycznego wprowadzenia emerytur senioralnych. Już pod koniec grudnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że powołana zostanie specjalna komisja ds. emerytur senioralnych. Co więcej, niedawno, 13 marca, Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotrem Ostrowskim. Spotkanie dotyczyło m.in. podwyżek płac, ale także emerytur dla seniorów.

About the author

admin