Artykuły

Darowizna w Gotówce

Darowizna w gotówce
Written by admin

Darowizna to forma przekazania dobra materialnego lub niematerialnego z jednej osoby na rzecz drugiej bez oczekiwania wynagrodzenia. W Polsce darowizna w gotówce jest powszechną i akceptowaną praktyką, ale istnieje kilka regulacji prawnych i fiskalnych, które trzeba spełnić, aby darowizna była ważna i zgodna z prawem. W tym artykule dowiesz się, jakie formalności trzeba spełnić, kto komu może dać darowiznę oraz jakie są limity.

Czy można w Polsce dać darowiznę w gotówce?

Tak, w Polsce darowizna w gotówce jest dozwolona. Można to zrobić na wiele sposobów, w tym za pośrednictwem banku, przekazu pocztowego, czy wręczeniem gotówki osobiście. Ważne jest, aby pamiętać o ewentualnych obowiązkach podatkowych i innych formalnościach związanych z darowizną.

Formalności

Umowa darowizny

Choć w teorii darowizna może być zawarta w formie ustnej, zaleca się, aby wszystko zostało potwierdzone pisemnie za pomocą umowy darowizny. To jest szczególnie ważne, gdy darowizna jest znacząca kwotowo lub gdy może być przedmiotem ewentualnych sporów rodzinnych.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Zgodnie z przepisami, darowizna w gotówce powyżej kwoty 9637 zł podlega opodatkowaniu. Należy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od daty jej zawarcia, wypełniając formularz SD-Z2.

Potwierdzenie otrzymania darowizny

Dobrą praktyką jest również, aby osoba obdarowana potwierdziła otrzymanie darowizny. Może to być zrobione w formie pisemnej lub nawet za pośrednictwem zapisu na wyciągu bankowym.

Kto komu może dać darowiznę?

Teoretycznie, darowiznę może dać każdy pełnoletni obywatel Polski, niezależnie od stopnia pokrewieństwa czy rodzaju relacji z osobą obdarowaną. Z prawnego punktu widzenia, można obdarować zarówno członków rodziny, jak i osoby trzecie.

Limity darowizny

W Polsce darowizny są opodatkowane na różnych zasadach, w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Istnieją pewne limity, poniżej których darowizna jest wolna od podatku:

  • Grupa I (najbliższa rodzina): 9 637 zł
  • Grupa II (dalsza rodzina i afiliacje): 7 276 zł
  • Grupa III (osoby niespokrewnione): 4904 zł

Jeśli darowizna przekroczy te limity, podatek wynosi od 3% do nawet 20%, w zależności od grupy i wartości darowizny.

Podsumowanie

Darowizna w gotówce jest w Polsce praktyką powszechną i legalną, ale warto znać podstawowe zasady i obowiązki, które z nią się wiążą. Niezależnie od tego, czy planujesz obdarować bliską osobę, czy też wsparcie charytatywne, upewnij się, że jesteś świadomy wszelkich konsekwencji podatkowych i formalności.

About the author

admin